Gnm. varighed, netværksplejefam.

BeskrivelseGennemsnitlig varighed i måneder af igangværende anbringelser i netværksplejefamilierDefinitionGennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser i netværksplejefamilier (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 3) opgjort i månederTællerbeskrivelseOpgørelse af igangværende anbringelser i netværksplejefamilier (foranstaltningstypekode 50) længde i måneder.

Igangværende anbringelser i netværksplejefamilier opgøres på baggrund af følgende paragraffer:

§ 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk 1, nr. 3 (SEL)

FLIS - foranstaltningstypekode: 50 (Netværksplejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Summen af unikke antal anbringelsesforløbs varighed i månederNævnerbeskrivelseAntal børn og unge, der på opgørelsestidspunktet er anbragte i netværksplejefamilier (foranstaltningstypekode 50) Dvs. de er registreret til at have en foranstaltning på baggrund af en af følgende paragraffer:

§ 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 3OpgørelsesniveauMHovedområdeVarighed af foranstaltning UBUHovednøgletal200-0210-006-5-4-0Supplerende nøgletal200-0210-006-5-4-0Nøgletal sidst beregnet2018-06-08Nøgletal sidst ajourført af Kombit2018-05-29Om FLIS og datasætteneDette datasæt er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated Juni 27, 2018, 09:39 (UTC)
Oprettet Juni 8, 2018, 10:39 (UTC)
Antal objekter 492
Data oprettet 2018-06-06 13:44:44+02