Forbrugspct, overførsler ift opr. budget

BeskrivelseForbrugsprocent af overførselsudgfiterne ift. oprindeligt budgetDefinitionBeregning af forholdet mellem forbruget af overførselsudgifter og de budgetterede overførselsudgifter i det oprindelige budgetTællerbeskrivelseØkonomi - Regnskab: Kontoplan: Art 0 [[Overførselsudgifter]] + [[Forsikrede ledige]]

Optælling: Akkumuleres for hver måned der gårNævnerbeskrivelseØkonomi - Oprindeligt Budget: Kontoplan: Art 0 [[Overførselsudgifter]] [[Forsikrede ledige]]

Optælling: Saldo ultimo åretOpgørelsesniveauMHovedområdeOverordnet økonomiHovednøgletal005-0010-014-1-2-0Supplerende nøgletal005-0010-014-1-2-0Nøgletal sidst beregnet2018-06-08Nøgletal sidst ajourført af Kombit2018-05-29Om FLIS og datasætteneDette datasæt er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated Juni 27, 2018, 09:40 (UTC)
Oprettet Juni 8, 2018, 10:40 (UTC)
Antal objekter 680
Data oprettet 2018-06-06 13:44:17+02