Karaktergns. afgangsprøve (udsatte)

BeskrivelseNøgletallet angiver karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse for elever, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning eller været anbragt indenfor de sidste fem år.

Opgøres: Årligt.DefinitionKaraktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver, de har aflagt.

I beregningen af denne indikator indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver, og som har eller har haft en forebyggende foranstaltning eller været anbragt indenfor de sidste fem år.

De bundne prøver er dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retsskrivning, engelsk mundtlig, fysik/kemi mundtlig, matematisk problemløsning, matematiske færdigheder

Bemærk: Dansk orden indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet

OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge "Alle" i filtret "Måned"TællerbeskrivelseSummen af karaktergennemsnittet af de enkelte elevers gennemsnit

Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune

Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40)

[[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2)

Klasser: Alle

Elever: Udsatte elever i 9. klasse, som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver

Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste fem år af deres liv. 1. maj år (YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 1. maj år YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret

FLIS - foranstaltningstypekode: 10, 20

Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læNævnerbeskrivelseSummen af antal elever med karakter i mindst 4 af de 8 bundne prøver

Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune

Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (OpgørelsesniveauÅ_KarakterHovedområdeUdsatte børn og unges skolegangHovednøgletal295-0228-1-9-0-0Supplerende nøgletal295-0228-1-9-0-0Nøgletal sidst beregnet2018-06-08Nøgletal sidst ajourført af Kombit2018-05-29Om FLIS og datasætteneDette datasæt er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated Juni 27, 2018, 09:47 (UTC)
Oprettet Juni 8, 2018, 10:44 (UTC)
Antal objekter 471
Data oprettet 2018-06-06 13:44:47+02