Gennemsnitlig skolestørrelse

BeskrivelseGennemsnitlig størrelse af de almindelige folkeskoler i kommunen opgjort som antal elever pr. folkeskole.DefinitionGennemsnitlig skolestørrelse: Alle elever (normal- og specialelever) indskrevet i kommunens almindelige folkeskoler (inkl. specialelever i den almindelige folkeskole men ekslusiv specialskoler og skoler i regionale tilbud).TællerbeskrivelseAntal elever på skoler   Hierarki til afgrænsning af elever:

Kommunedim: [[Skoleejer]]

Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10)

[[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2)

Klasser: Alle

Elever: Alle i 0.-10. klasse   Optælling: Elever i den enkelte månedNævnerbeskrivelseAntal skoler   Hierarki til afgræsning af skoler:

Kommunedim: [[Skoleejer]]

Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) , EKSKLUSIV folkeskoleafdeling på ungdomsskole (FLIS_Skole_Type_Ident = 115)

[[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kOpgørelsesniveauMHovedområdeSkoler, klassekvotienter og eleverHovednøgletal100-0110-002-1-0-0Supplerende nøgletal100-0110-002-1-0-0Nøgletal sidst beregnet2018-06-08Nøgletal sidst ajourført af Kombit2018-05-29Om FLIS og datasætteneDette datasæt er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated Juni 27, 2018, 09:42 (UTC)
Oprettet Juni 8, 2018, 08:41 (UTC)
Antal objekter 685
Data oprettet 2018-06-06 13:44:37+02