Gnm. varighed, fam.behandling

BeskrivelseGennemsnitlig varighed i måneder af igangværende forløb med familiebehandlingDefinitionGennemsnitlig varighed af igangværende forløb med familiebehandling (jf. SEL § 52, stk. 3, nr.3) opgjort i månederTællerbeskrivelseOpgørelse af igangværende forløb med familiebehandling (foranstaltningstypekode 140). Opjort i måneder.

Forløbene opgøres på baggrund af følgende paragraffer:

§ 52, stk. 3, nr. 3 (SEL)

FLIS - Foranstaltningstypekode: 140 (Familiebehandling eller behandling af barn/ung) Kommune: betalingskommune Optælling: summen af længde for igangværende forløbNævnerbeskrivelseAntal forløb med familiebehandling (foranstaltningstypekode 140) opgjort på følgende paragraffer:

§ 52, stk. 3, nr. 3 (SEL)

FLIS - foranstaltningstypekode: 140 (Familiebehandling eller behandling af barn/ung) Kommune: betalingskommune Optælling: antal fOpgørelsesniveauMHovedområdeVarighed af foranstaltning UBUHovednøgletal200-0210-007-5-4-0Supplerende nøgletal200-0210-007-5-4-0Nøgletal sidst beregnet2018-06-08Nøgletal sidst ajourført af Kombit2018-05-29Om FLIS og datasætteneDette datasæt er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated Juni 27, 2018, 09:35 (UTC)
Oprettet Juni 8, 2018, 10:44 (UTC)
Antal objekter 558
Data oprettet 2018-06-06 13:44:45+02